De bevoegdheidsverdeling tussen de administratieve en de justitiële kortgedingrechter (noot onder Kort Ged. Rb. Brussel van 11 april 1997 en onder R.v.St., b.v.b.a. A.C. Billboard, nr. 74.765 van 30 juni 1998)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1999

Bibliografische nota

Tijdschrift voor Gemeenterecht 1999
p. 255-266.

Citeer dit