De bewakingsopleiding als motor van socialisatie? De rol van de opleiding in de overdracht van bedrijfs- en bewakingscultuur in de bewakingssector

Jonas Maas, Pieter Leloup, Marc Cools

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)63-84
Aantal pagina's22
TijdschriftCahiers Politiestudies
Nummer van het tijdschrift64
StatusPublished - 2022

Citeer dit