De collectieve aard van het uitvoerend beslag onder derden op het saldo van een bankrekening en de verplichting tot evenredige verdeling (art. 1627 Ger.W.)

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1997

Bibliografische nota

noot na Cass. 11 april T.B.B.R. 207

Citeer dit