De corruptie der zeewormen. De Grote Europese paalwormplaag en het instorten van de sluizen van Sas Slijkens (1733-1752)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Op een rustige zomernacht in 1752 stortten de sluizen van Slijkens nabij Oostende in. Hoewel de Belgische historiografie hier wel melding van heeft gemaakt, heeft men het gebeurde altijd verklaard door het slechte onderhoud. Achttiende-eeuwse bronnen maken echter altijd gewag dat de teloorgang van deze belangrijke scheepvaart- en afwateringssluizen het gevolg was van de corruptie der zeewormen. Daarmee is de instorting van de sluizen van Slijkens wellicht de belangrijkste Belgische episode in de Grote Europese paalwormplaag geweest. In de eerste helft van de achttiende eeuw veroorzaakten paalwormen een ware ravage langs de kusten van Noordwest Europa. Dit artikel, dat zich op het kruispunt van ecologische geschiedenis en disaster studies bevindt, heeft zich tot doel gesteld om enerzijds te begrijpen waarom de Noordwest Europese kusten opeens zo aantrekkelijk werden voor deze hout etende mariene schelpdieren en anderzijds hoe de bevolking in Kustvlaanderen in de achttiende eeuw omging met deze nieuwe dreiging.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)379-419
Aantal pagina's41
TijdschriftHandelingen van het Genootschap voor Geschiedenis
Volume158
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 4 dec 2021
EvenementJournée d'études de l'histoire environmentale de la mer et des littoraux.: État de recherche, approches et perspectives (Moyen-Âge - Époque moderne) - Université de Bretagne Sud, Lorient, France
Duur: 20 mrt 201921 mrt 2019

Keywords

  • Environmental history
  • Shipworm
  • Flanders
  • Disaster management
  • Austrian Netherlands

Citeer dit