De derdenwerking van het vennootschapsbelang

Onderzoeksoutput: Conference paper

Samenvatting

Onderzoek naar de derdenwerking van het vennootschapsbelang: in welke mate kan de miskenning van het vennootschapsbelang worden ingeroepen door en tegen derden. De nadruk is daarbij gelegd op de mogelijke nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van rechtshandelingen gesteld door de vennootschap met miskenning van het vennootschapsbelang en op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen waartoe een dergelijke miskenning aanleiding kan geven. Het onderzoek wordt samen met Jan Stoop verricht vanuit vennootschapsrechtelijk en gemeen verbintenisrechtelijk perspectief.
Originele taal-2Dutch
Titelto be published 2010
StatusPublished - 2010

Citeer dit