De Haas en de Schildpad. Stad en staat in pre-industrieel Europa.

Griet Vermeesch

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Dat er een wezenlijk verband is tussen stad en staat is intussen uitgebreid vastgesteld in de historiografie. De relaties tussen steden en staten is voorwerp van een breed onderzoeksveld en kan worden benaderd vanuit onderzoek naar culturele, sociale, politiek-institutionele en economische ontwikkelingen. In dit artikel wordt nader gefocust op de relatie tussen steden en het proces van staatsvorming, waarbij oorlogvoering vaak een centrale rol vervulde. Het artikel pretendeert geen uitputtend overzicht van de bestaande en zeer uitgebreide literatuur te geven, maar biedt wel inzicht in de belangrijkste historiografische tendensen en in regionale verschillen tussen Frankrijk, de Lage Landen, Italië, de Duitse gebieden en Groot-Brittannië.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)56-71
Aantal pagina's71
TijdschriftStadsgeschiedenis (Hilversum)
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010

Citeer dit