De impact van het gebruik van palliatieve thuiszorgondersteuning op de kwaliteit en de kosten van levenseindezorg: een gematchte cohortstudie op populatieniveau

Arno Maetens, Kim Beernaert, Robrecht De Schreye, Kristof Faes, Lieven Annemans, Koen Pardon, Luc Deliens, Joachim Cohen

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1001-1011
TijdschriftTijdschrift voor Geneeskunde
Volume75
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 2019

Citeer dit