“De invloed van universitaire wetenschapsvoorlichting op de perceptie van jongeren over wetenschap”(The influence of university science communication on the perception of youngsters of science)

Sofie Van Den Bossche, Jean De Greve

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1999

Bibliografische nota

Communicatie, Vol. 29, nr 1, March 2000, pg. 21-34

Citeer dit