De kunst buiten het zelf te treden. Naar een spiritueel atheïsme

Gily Coene (Redacteur)

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

Het begrip spiritualiteit wordt vaak in beperkte zin geïnterpreteerd als een geloof in een god of een bovennatuurlijke werkelijkheid. Regelmatig wordt het in verband gebracht met esoterie, spiritisme of new age, waardoor het niet thuis lijkt te horen in een levensbeschouwing die atheïstisch en wetenschappelijk georiënteerd is. De geavrieerde bijdragen in dit boek onderzoeken hoe spiritualiteit, begrepen in in brede antropologische en filosofische zin, zich vandaag verhoudt tot een vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. Daarbij staan onder meer volgende vragen centraal: hoe kan men spiritualiteit beleven in relatie tot een rationeel en wetenschappelijk wereldbeeld? Hoe onderscheidt een 'spiritueel' atheïsme zich van de talrijke esoterische en commerciële vormen van spiritualiteit in onze samenleving? Hoe kan dit uitdrukking vinden in een humanistisch geïnspireerde zorgpraktijken?
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBrussel
UitgeverijVUBPress
Aantal pagina's247
ISBN van geprinte versie978-90-5487-502-4
StatusPublished - 2008

Bibliografische nota

Gily Coene

Keywords

  • zingeving
  • humanisme
  • athëisme
  • spiritualiteit

Citeer dit