De monitor light: 18 - tot 25 - jarigen. Eerste aanzet tot het ontwikkelen van een Vlaamse jeugdmonitor

Frank Stevens

Onderzoeksoutput: Other report

Samenvatting

X
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVakgroep Sociologie / Onderzoeksgroep TOR / Vrije Universiteit Brussel
StatusPublished - 2005

Citeer dit