De Nationale Evaluatiecommissie inzake abortus. Genealogie en werking

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

Samenvatting

Na een kleine twintig jaar politiek debacle wordt uiteindelijk in 1990 de legalisering van abortus een feit bij de Wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking. De wet kende een duidelijke meerderheid binnen de Waalse partijen (namelijk 53 voorstemmen, 22 tegenstemmen en 3 onthoudingen) maar aan Vlaamse zijde werd geen meerderheid gevonden (namelijk 49 voorstemmen, 51 tegenstemmen en 4 onthoudingen). Het quorum was dus wel bereikt maar aan Vlaamse zijde was er vanuit de toenmalige CVP de vraag voor een politieke prijs die zou betaald worden, namelijk de oprichting van de Evaluatiecommissie als controleorgaan om de uitvoering van de wet te evalueren en mogelijks de abortuswetgeving in de toekomst alsnog te wijzigen. Deze toegeving aan de toenmalige CVP heeft ertoe geleid de evaluatiecommissie op te richten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's14-16
Volume27
Nee4
Specialist publicatieAntenne
StatusPublished - 2009

Keywords

  • Abortus

Citeer dit