De Nederlandstalige vernieuwde en verkorte versie van de MMPI-2, de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form: een geheel nieuwe test of niet ?

Mercedes De Weerdt, Paul Van Der Heijden, Gina Rossi

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-61
Aantal pagina's18
TijdschriftTijdschrift Klinische Psychologie
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Citeer dit