De noden van alleenwonende patiënten met kanker ten aanzien van hun nabije omgeving: een kwalitatief onderzoek

Onderzoeksoutput: Other contribution

25 Downloads (Pure)

Samenvatting

Situering
Het gevoel onafhankelijk te zijn is éen van de belangrijkste psychosociale noden bij alleenwonende patiënten met kanker. Dit heeft tot gevolg dat deze patiënten op een specifieke manier hulp verwachten van hun nabije omgeving (i.e. vrienden, familie, buren,…). In deze paper onderzoeken we deze specieke verwachtingen. We geven hierbij ook aan op welke manier zorgverleners deze nabije omgeving van de alleenwonende kunnen ondersteunen, opdat deze kan voldoen aan de verwachtingen.
Methode
We hielden diepte-interviews met 32 patiënten die alleen wonen. 17 van deze patiënten werden een tweede keer geïnterviewd, 8 maanden tot 1 jaar na het eerste interview. We vroegen hen te vertellen over de hulp die ze kregen van hun nabije omgeving, en hoe ze die hulp ervaarden. We analyseerden de interviews met behulp van de Grounded theory –technieken.
Resultaten
Patiënten die alleen wonen ervaren de hulp van hun nabije omgeving niet als onvoorwaardelijk positief. De hulp dient de nadelen van het alleenwonen tijdens kanker te reduceren, en tegelijkertijd de voordelen van het alleenwonen te ondersteunen. Dit resulteert in een nood aan evenwicht tussen afstand en nabijheid van hun omgeving. Dit evenwicht wordt verder beïnvloed door de geschiedenis van het alleen wonen, de acuutheid van de nevenwerkingen en de prognose van de ziekte. Dit evenwicht evolueert parallel met het ziektetraject.
Conclusie
Het gevoelige en broze evenwicht dat nodig is bij hulpacceptatie zorgt ervoor dat zorgverleners de nabije omgeving van alleenwonende patiënten dient te informeren en de educeren over hoe hulp al dan niet helpend kan zijn. Ons onderzoek kan bijdragen tot die informatie, en stippelt enkele richtlijnen uit voor de zorgverlener.
Auteur (s)
Charlotte Benoot, Reginald Deschepper, Marlies Saelaert, Mieke Grypdonck, Johan Bilsen

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenposter presentation
StatusPublished - 31 dec 2015

Citeer dit