De notariële akte tien jaar later: er verandert voortdurend wat.

Andre Michielsens, A. Spruyt (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

§ 1. De problematiek van de wijziging van de bepalingen over de vaststelling van de identiteit; § 2. De vermelding van de identiteit van partijen in de akte; § 3. Het is niet allemaal fout; § 4. De verwijzing in een akte; § 5. De verdwijning van het geschrift; § 6. De gedematerialiseerde akte.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)261-268
Aantal pagina's7
TijdschriftNotariaat
Volume7
StatusPublished - 31 aug 2009

Bibliografische nota

A. SPRUYT

Citeer dit