De novo KCNQ2 mutations in patients with benign neonatal seizures.

Lieve Claes, Berten Ceulemans, D. Audenaert, Liesbet Deprez, Anna Jansen, D. Hasaerts, S. Weckx, K.g. Claeys, Jurgen Del-Favero, Christine Van Broeckhoven, P. De Jonghe

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De novo KCNQ2 mutations in patients with benign neonatal seizures.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences