De omzetting van het vruchtgebruik

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Het begrip omzetting. Omzetting in der minne. Gerechtelijke omzetting. Waardebepaling van het vruchtgebruik. Gevolgen van de omzetting. Inkoop van blote eigendom.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)803-848
TijdschriftTPR
Volume1991
StatusPublished - 1991

Keywords

  • Omzetting vruchtgebruik en overdracht blote eigendom (erfopvolging langstlevende echtgenoot)

Citeer dit