De onbeperkte geldigheid van een creditbewijs (noot onder GwH 16 december 2021, nr. 186/2021 en R.Stvb. 5 februari 2021, nr. 6.294)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)217-219
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1 mei 2022

Citeer dit