De patiënt en zijn zelfbeschikkingsrecht: studie van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Samenvatting

Patient's right of autodetermination: study of the act on patient's rights, the act on palliative care and the act on euthanasia.
Originele taal-2Dutch
Titel3de Levenseinde Informatie Forum
StatusPublished - 4 mrt 2007

Keywords

  • palliatieve zorg
  • euthanasie
  • patiëntenrechten
  • zelfbeschikkingsrecht

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De patiënt en zijn zelfbeschikkingsrecht: studie van de wetten inzake patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit