De private bewakingssector in België : ontwikkeling en regulering vanuit historisch criminologisch perspectief

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)86-91
Aantal pagina's6
TijdschriftPanopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Citeer dit