De promotie van demotie: een literatuurstudie

Tanja Verheyen

Onderzoeksoutput: Other report

Samenvatting

Demotie kan pas onderzocht worden als het eenduidig en onderbouwd gedefinieerd is. Demotie is een multidisciplinair begrip, het wordt zowel in de psychologie, sociologie als economie omschreven. Daarmee wordt demotie niet alleen belicht vanuit een ander referentiekader, er spelen telkens andere elementen een rol. De psychologie bekijkt demotie als een transitie en legt zich toe op jobinhoud en -status. De sociologische benadering focust op statusverlaging met minder verantwoordelijkheden en minder autoriteit, en associeert demotie ook met mislukking en incompetentie. De economische wetenschappen definiëren demotie als een neerwaartse beweging op de hiërarchische ladder en een functieverlaging, met als belangrijkste elementen een vermindering in verantwoordelijkheden en autoriteit, maar ook in salaris/beloning.
Een functieverlaging geeft, ons inziens, op de meest objectieve wijze een demotie weer. In een kwantitatief onderzoek nemen we naast functieverlaging ook elementen als statusverlaging en autoriteitsverlaging mee. Hier zien we statusverlaging eerder als een gevolg van de functieverlaging dan als demotie op zich. In een kwalitatieve context zijn elementen als "de mate van tevredenheid" en of de demotie vrijwillig of gedwongen was belangrijk. Verloning nemen we niet expliciet op in onze definitie omwille van de dubieuze correlatie tussen functieverlaging en loonsverlaging.
Het is duidelijk dat demotie een mulitdisciplinair gegeven is. In onze definitie proberen we de elementen uit de diverse disciplines vorm te geven, zo verwijst functieverlaging naar het economische aspect, statusverlaging naar het sociologische en de mate van tevredenheid naar het psychologische aspect. Het is, ons inziens, de enige manier om demotie te bestuderen: van op de snijlijn van deze drie disciplines.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
Aantal pagina's20
UitgaveWorking paper MOSI-47
StatusPublished - 14 feb 2012

Publicatie series

NaamDe promotie van demotie: een literatuuroverzicht

Bibliografische nota

Tanja Verheyen

Keywords

  • demotie
  • functieverlaging
  • statusverlaging
  • loonsverlaging

Citeer dit