De regionalisering van de federale huurwetgeving in de zesde staatshervorming : een stand van zaken

Bernard Hubeau, Dirk Vermeir

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

De regionalisering van de federale huurwetgeving in de zesde staatshervorming: een stand van zaken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)584-597
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2013

Citeer dit