De rol en betrokkenheid van de gespecialiseerde ondersteunende gezondheidsdienst 'LEIFartsen' in levenseindebeslissingen in België

Yanna Van Wesemael, Joachim Cohen, Bregje Onwuteaka-Philipsen, Johan Bilsen, Luc Deliens

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Samenvatting

Inleiding
Na het van kracht worden van de euthanasiewet in 2002, werd LevensEinde InformatieForum (LEIF) opgericht in Vlaanderen om artsen te trainen in het consulteren, adviseren en informeren over euthanasie en andere levenseindebeslissingen. Tot dusver is geen evaluatie gebeurd van deze gezondheidsdienst.

Onderzoeksvraag
Dit onderzoek gaat na wat de ervaring is van LEIFartsen rond levenseindezorg, welke hulpvragen ze krijgen en door wie. Daarnaast wordt ook de betrokkenheid van LEIFartsen bij euthanasieverzoeken onderzocht.

Methoden
Naar alle 128 actieve LEIFartsen werd een vragenlijst verzonden waarin werd gevraagd naar demografische gegevens, vorming in levenseindezorg, en de vragen naar consultatie en informatie die de LEIFartsen gedurende het afgelopen jaar ontvingen.

Resultaten
Het responspercentage bedroeg 75%. Van de respondenten was 73% huisarts, 26% was lid van een palliatief zorg team, 41% volgde de interuniversitaire postacademische vorming in de palliatieve zorg en 72% had (ook) andere vorming in palliatieve zorg genoten.
Op een jaar tijd kregen de LEIFartsen 2518 verzoeken voor informatie door patiënten, vooral over wilsbeschikkingen (n=656), de wettelijke procedure van euthanasie (n=623), palliatieve zorg (n=533), en 1491 verzoeken voor informatie van artsen, waarvan 37% (n=545) over de wettelijke procedure of praktische uitvoering van euthanasie.
LEIFartsen werden 550 keer gecontacteerd voor consultatie met de behandelende arts en de patiënt voor een specifieke levenseindebeslissing. Daarvan betrof 65% een verzoek voor euthanasie van een patiënt en in 57% (n=311) van de gevallen resulteerde dit in een consultatie als tweede arts zoals voorgeschreven door de euthanasiewet. De zorgvuldigheidseisen werden door de LEIFarts beoordeeld als voldaan in 284 gevallen (91% van de consultaties); 219 van de consultaties (70.4%) eindigden in euthanasie.

Conclusies
LEIFartsen worden zowel geconsulteerd door patiënten als door artsen voor informatievragen over een breed spectrum van levenseindezaken, inclusief palliatieve zorg. Artsen contacteren LEIFartsen vooral voor concrete informatie over euthanasie of voor een consultatie wanneer een patiënt om euthanasie heeft verzocht, zodat een weloverwogen besluit kan genomen worden.
Originele taal-2Dutch
Titel6de Vlaams-Nederlands Onderzoeksforum Palliatieve Zorg, Rotterdam, maart 09
StatusPublished - 2009

Citeer dit