De stroom en de zee. De iconografie van Scaldis en Neptunus in de Antwerpse kunst

Onderzoeksoutput: Article

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

De 'Sluiting' van de Schelde heeft de geesten beziggehouden, en wij vinden daarvan een treffende weerslag in de Antwerpe kunst van de 16de en de 17de eeuw. Dit is zowel van toepassing op de schilderkunst als op het straatdecor bij Ommegangen en Blijde Inkomsten. Hoop en wanhoop wisselen elkaar daarbij af.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)504-519
Aantal pagina's16
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
Volume123
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2010

Citeer dit