De toekomst van het onderwijs over het verleden. Een Europees vergelijkend onderzoek naar lerarenopleidingen geschiedenis

Herlinda Van Looy, Alexander Meert, Werner Goegebeur, Karel Van Nieuwenhuyse (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Op basis van de analyse van de kwantitatieve -en kwalitatieve onderzoeksresultaten binnen het Europese project "Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students in the subjects "Political/Civic Education", "Social/Cultural Studies" and "History" in Europe - A comparative study" wordt binnen dit artikel op systematische wijze nagegaan of de gedegen internationale reputatie van het Vlaamse (geschiedenis)onderwijs berust op concrete bevindingen. Tevens worden deze onderzoeksresultaten gerelateerd aan toekomstige maatschappelijke uitdagingen (vergrijzing, genderaspecten, toenemende diversiteit) voor de Vlaamse lerarenopleidingen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-30
Aantal pagina's9
TijdschriftHermes (Riemst)
Volume53
StatusPublished - 1 mrt 2013

Bibliografische nota

Karel Van Nieuwenhuyse

Keywords

  • geschiedenisonderwijs
  • lerarenopleidingen

Citeer dit