De toepassing van het Belgische immigratiebeleid in de negentiende eeuw. Omzendbrieven als schakels tussen het centrale en lokale beleidsniveau (1830-1914)

Ellen Debackere, Alexander Coppens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
TijdschriftJournal of Belgian History
StatusPublished - 2015

Citeer dit