Samenvatting

Buitenlandse gedetineerden in Belgische gevangenissen of Belgen die in het buitenland veroordeeld zijn en hun straf daar uitvoeren zijn fenomenen waar we al lang mee bekend zijn. Maar personen die in België veroordeeld zijn, en hier verbleven voor hun veroordeling, overbrengen naar een ander land om hun straf te laten uitzitten is nieuw. Zo zaten tussen 2010 en 2016 in België veroordeelde gedetineerden hun straf (gedeeltelijk) uit in de Nederlandse gevangenis van Tilburg. In 2015 startte ook Noorwegen een gelijkaardige samenwerking met Nederland en worden gedetineerden tweewekelijks vanuit Noorwegen overgevlogen naar de Nederlandse Penitentiaire Inrichting van Norgerhaven om daar een deel van hun straf uit te voeren (Beyens, 2017). De belangrijkste beweegredenen voor deze gedetineerdenexport zijn capaciteitstekort in het ene land en overschot aan gevangeniscapaciteit in het andere land. Pakes & Holt (2017) spreken in dit verband over de creatie van ‘transnational prisoners’, die het product zijn van een beleid dat door overheden wordt uitgewerkt om nationale penitentiaire problemen over de landsgrenzen heen op te lossen. Dit beleid biedt de mogelijkheid om op korte termijn extra gevangeniscapaciteit te creëren en is dus een snelle en kortetermijnoplossing voor een complex probleem. Deze handel in gedetineerden en gevangeniscapaciteit kan beschouwd worden als een nieuwe of bijzondere vorm van economische globalisering, waar de gedetineerde onderdeel wordt van een commodificatieproces (Pakes & Holt, 2017; Beyens, 2017). Dit doet heel wat penologische en mensenrechtelijke vragen rijzen, die vandaag nog lang niet beantwoord zijn. Dit hoofdstuk behandelt de problematiek van het opsluiten van veroordeelde gedetineerden van een land in een ander land en de detentie-ervaringen van de transnationale gedetineerden. We focussen op de Tilburg case, gezien de auteurs daar onderzoek hebben gedaan. We starten met een overzicht van het juridische kader waarbinnen de samenwerking tussen België en Nederland vorm heeft gekregen.
Originele taal-2English
TitelStraffen. Een penologisch perspectief
SubtitelPunishment. A penological perspective
RedacteurenKristel Beyens, Sonja Snacken
Plaats van productieAntwerpen
UitgeverijMaklu
Hoofdstuk20
Pagina's529-542
Aantal pagina's14
ISBN van geprinte versie9789046609002
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De transnationale gedetineerde'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit