De trilogie over de stedenbouw van Charles Dekeukelaire, 1951. Apologie van een discipline in wording

Onderzoeksoutput: ChapterResearchpeer review

Samenvatting

Deze bijdrage bespreekt de visie op de stedenbouw die naar voor komt in drie propaganda-films die voor het Bestuur van de Stedenbouw gerealiseerd werden in 1951. De historische kadering legt een aantal dimensies van de stedenbouw bloot die in de naoorlogse periode (en soms tot op vandaag) bepalend zullen zijn: een anti-stedelijke houding, focus op rechtzekerheid, de dominantie van economische motieven bij de ruimtelijke inrichting van het land en arbitraire esthetische controle. Tegelijk wordt een kritische bespreking gegeven van de gehanteerd filmische technieken om deze boodschap over te brengen.
Originele taal-2Dutch
TitelBewegende landschappen
SubtitelOver stedenbouw en film
RedacteurenSofie De Caigny
Plaats van productieAntwerpen
UitgeverijCentrum Vlaamse Architectuurarchieven
Pagina's99 - 999
ISBN van geprinte versie978-90-813263-9-1
StatusPublished - 2013

Publicatie series

NaamFocus Architectuurarchieven

Bibliografische nota

Sofie De Caigny, Ellen Van Impe

Citeer dit