De tweede generatie Westvlaamse particularisten.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1995

Bibliografische nota

Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde , 1995 [1996]. 228-263.

Citeer dit