De uil van Minerva begint zijn vlucht bij het invallen van de schemer: Recensie Adam A. Sandel, Ruimte voor vooroordelen

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)237-239
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Uil van Minerva
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1 okt 2017

Citeer dit