De veelzijdigheid van het pragmatisme. Over het pragmatisme-onderzoek in Nederland en Vlaanderen

Wim Van Moer

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

Dit artikel, handelend over de eerste NSWP-pragmatismedag over pragmatisme-onderzoek in Nederland en Vlaanderen, wil de brede toepasbaarheid van het pragmatisch denken belichten. Het pragmatisme toont zich bij uitstek als een denkrichting waarmee vooral praktische problemen kunnen worden aangepakt. Verschillende onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen pogen dan ook dit denken over te brengen op diverse gebieden: de religie, het recht, de psychologie, wetenschapstheorie, levenskunst...
Vertaalde titel van de bijdrageDe veelzijdigheid van het pragmatisme. Over het pragmatisme-onderzoek in Nederland en Vlaanderen
Originele taal-2Dutch
TitelUnknown
UitgeverijNederlandse Stichting voor Wijsgerig Pragmatisme (NSWP)
StatusPublished - 4 jun 2007

Keywords

  • Pragmatisme

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De veelzijdigheid van het pragmatisme. Over het pragmatisme-onderzoek in Nederland en Vlaanderen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit