De verdienste van velden. Een interview met Neil Fligstein over veldtheorie en sociale competentie

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)79-105
Aantal pagina's27
TijdschriftSociologos
Volume35
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2014

Citeer dit