De vinger op de wonde. Vergrijzing vraagt om méér en niet minder investering in onderwijs (Opiniebijdrage)

  Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

  Samenvatting

  De federale Studiecommissie voor de Vergrijzing bracht zopas haar nieuwe jaarverslag uit (De Morgen 28 juni 2007). Naar jaarlijkse gewoonte is het een belangrijk document geworden waarin op basis van de meest recente sociaaleconomische en demografische parameters en beleidskeuzes een verkenning gemaakt wordt van de budgettaire impact van de vergrijzing. Onvermijdelijk moet men bij een dergelijke toekomstverkenning uitgaan van scenario s en hypothesen. Bij een hypothese kunnen enkele fundamentele vragen gesteld worden: omwille van de demografische evolutie gaat de Studiecommissie er van uit dat de komende jaren in het onderwijs bespaard zal kunnen worden. Het ziet er immers naar uit dat er minder jongeren op schoolse leeftijd zullen zijn.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's1
  Specialist publicatieDe Standaard
  StatusPublished - 5 jul 2007

  Citeer dit