De Vlaamse opleiding tot arts en het Bolognaproces. Naar gemeenschappelijke leerresultaten en competentie.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)661-668
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Geneeskunde
Volume64
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 2008

Citeer dit