De zakelijke rechten van de onbetaalde verkoper, rechtshistorisch bekeken

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)404-420
TijdschriftRevue de Droit Commercial Belge = Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 16 nov 2018

Citeer dit