De zelf-religie. Een exploratie van haar betekenis en dimensies

Mark Elchardus, Steven Lauwers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)330-349
Aantal pagina's20
TijdschriftSociologische Gids
Volume47
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

In: Sociologische Gids, 2000, 47, 5: 330-349

Citeer dit