Decreasing donor site morbidity after groin vascularized lymph node transfer with lessons learned from a 12-year experience and review of the literature

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decreasing donor site morbidity after groin vascularized lymph node transfer with lessons learned from a 12-year experience and review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences