Definities van havens: van terminologie tot nmenclatuur.

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

Samenvatting

Studie van het vocabularium om havens aan te duiden, van de Oudheid tot de eigentijdse periode. Terwijl aanvankelijk de etymologie teruggaat naar de geografische sites van havens, evolueert die heel snel afhankelijk van specifieke activiteiten of functies van de havens. Uiteindelijk ontstaan definities die erop gericht zijn de erkenning van havens nationaal en internationaal vast te leggen.

Analysis of the variety of the vocabulary used for harbours and havens, from the Antiquity until the present period. While the etymology initially was mostly referring to geographical sites,it rapidly changed and became depending on specific activities or functions of the harbours. Finally, definitions were created in view of national or international recognition and ranking.
Vertaalde titel van de bijdrageDefinities van havens: van terminologie tot nmenclatuur.
Originele taal-2English
Titelbehouden haven. Reflecties over maritieme regio's. Liber Amicorum Greta Devos
RedacteurenH. Greefs
UitgeverijUniversiteit Antwerpen
Pagina's31-58
Aantal pagina's27
ISBN van geprinte versie978-90-209-8347-0
StatusPublished - 2009

Publicatie series

NaamIn behouden haven. Reflecties over maritieme regio's. Liber Amicorum Greta Devos

Bibliografische nota

H. Greefs

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Definities van havens: van terminologie tot nmenclatuur.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit