Degrowth, Cities and Planning

Onderzoeksoutput: Special issuepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)397-536
TijdschriftLocal Environment
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2022

Citeer dit