Delegation to artificial agents fosters prosocial behaviors in the collective risk dilemma

Elias Fernández Domingos, Inês Terrucha, Rémi Suchon, Jelena Grujić, Juan C Burguillo, Tom Lenaerts

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Delegation to artificial agents fosters prosocial behaviors in the collective risk dilemma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences