Dementie en mild cognitive impairment: vroegtijdige opsporing en klinische diagnose.

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Dementie en mild cognitive impairment: klinische diagnose en vroegtijdige opsporing.
In deze bijdrage zal er ingegaan worden op de klinische diagnosestelling van dementie, de verschillende oorzaken van dementie en de belangrijkste differentiaaldiagnoses. Daarnaast gaan we dieper in op het belang van de vroegtijdige opsporing van dementie. Om dementie in een vroegtijdig stadium op te sporen werd het begrip mild cognitive impairment in het leven geroepen. Dit wijst op een toestand van cognitieve achteruitgang die groter is dan men kan verwachten op basis van de leeftijd, zonder beperking op het dagelijks functioneren behalve het optreden van subtiele veranderingen in de complexere activiteiten.
Originele taal-2Dutch
Specialist publicatieRevalidatie en dementie binnen de geriatrie
StatusPublished - 28 apr 2011

Citeer dit