Demonstrating delay-based reservoir computing using a compact photonic integrated chip

Krishan Kumar Harkhoe, Guy Verschaffelt, Andrew Katumba, Peter Bienstman, Guy Van Der Sande

Onderzoeksoutput: Article

11 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Demonstrating delay-based reservoir computing using a compact photonic integrated chip'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy