Deontologisch advies inzake de omgang van psychiaters met de farmaceutische industrie.

Manuel Morrens, Filip De Fruyt, Thomas Pattyn, Magali Marie Surmont, G Pieters

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

ACHTERGROND In de psychiatrische sector is de farmaceutische industrie een partner met een belangrijke impact op de
zorgverlening.
DOEL Een deontologisch advies ter ondersteuning van de psychiater om een evenwichtige relatie met deze
partner te vinden.
METHODE Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp) werd het huidige advies ontwikkeld.
RESULTATEN Er werden algemene adviezen geformuleerd van toepassing voor alle psychiaters, alsook specifieke
adviezen voor de psychiaters-onderzoekers, opleiders en artsen in opleiding tot psychiater. Ten slotte
werd aangegeven hoe de vvp als vereniging hiermee omgaat.
CONCLUSIE Het is van belang dat psychiater en farmaceutische industrie op een evenwichtige en constructieve
manier met elkaar kunnen omgaan, om zo de vooruitgang van het psychiatrische veld te stimuleren.
Om dit te bevorderen formuleerde de vvp een deontologisch advies voor de omgang van de Vlaamse
psychiater met de farmaceutische industrie.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)268-272
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume57
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1 apr 2015

Citeer dit