"Des fonds nets & claires": de Krijgskas, de Raad van Financiën en het beheer van het militaire budget in de Zuidelijke Nederlanden (1718-1775)

Thomas Goossens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

De Krijgskas van de Zuidelijke Nederlanden is tot op heden enkel oppervlakkig bestudeerd. Deze instelling werd in 1718 gecreëerd in het kader van een ruimere hervorming van de Nederlandse staatsinrichting, en moest de militaire bevoegdheden van de Raad van Financiën overnemen. De Krijgskas werd verondersteld met een grote mate van autonomie het militaire budget te beheren en de controle van de Oostenrijkse regering over het Brusselse militaire financiën te vergroten. Uit recentelijk ontdekte documenten blijkt echter dat de autonomie van de Krijgskas in werkelijkheid zeer beperkt was. De instelling bleef in grote mate afhankelijk van de Raad van Financiën, en dit zowel voor het bekomen van inkomsten als voor het beheer van de militaire uitgaven. Deze afhankelijkheid doelbewust in stand werd gehouden door zowel de Brusselse als Weense overheid. Voor een efficiënt beheer van het militaire budget was een tussenkomst van de Raad van Financiën onontbeerlijk. De zware lasten voor het onderhoud van de troepen in de Nederlanden deed zowel de Weense als Brusselse regering afzien van het beperken van de invloed van de civiele regeringsraden in het beheer van het militaire budget.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1135-1158
Aantal pagina's24
TijdschriftRevue Belge de Philologie et d'Histoire
Volume88
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1 okt 2010

Citeer dit