68 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageDesign for Change: To a common understanding of design for change and circularity
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBrussels
UitgeverijVrije Universiteit Brussel, VUB Architectural Engineering
Opdrachtgevend orgaanNetwerk Architecten Vlaanderen
Aantal pagina's58
StatusPublished - nov 2019

Citeer dit