Design of a compact projection display for the visualization of 3-D images using polarization sensitive eyeglasses

Lawrence Bogaert, Youri Meuret, Bart Van Giel, H. De Smet, Hugo Thienpont

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)603-609
Aantal pagina's7
TijdschriftJ. Soc. Inf. Disp
Volume17
StatusPublished - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Design of a compact projection display for the visualization of 3-D images using polarization sensitive eyeglasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit