Detection of a particle shower at the Glashow resonance with IceCube

IceCube Collaboration, Nicolaas Van Eijndhoven, Gwenhaël Laure De Wasseige, Krijn De Vries, Paul Coppin, Pablo Correa Camiroaga, Catherine De Clercq, Jan Lünemann, Giuliano Alexander Maggi Olmedo

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of a particle shower at the Glashow resonance with IceCube'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy