Detection of Unmodeled Nonlinearities Using Correlation Methods

Onderzoeksoutput: Conference paper

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of Unmodeled Nonlinearities Using Correlation Methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science