Detentiebeleving van strafrechtelijk gedetineerden zonder verblijfsrecht

Mieke Kox, Steven De Ridder, An-Sofie Vanhouche, Miranda Boone, Kristel Beyens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

De detentiebeleving van mannelijke strafrechtelijk gedetineerden zonder verblijfsrecht
krijgt weinig aandacht in de penologische literatuur.Dit kwalitatieve onderzoek naar de
ervaringen van 16 gedetineerden zonder en 30 gedetineerden met verblijfsrecht toont
aan dat het contact met de buitenwereld en de voorbereiding op de invrijheidstelling
gecompliceerd(er) zijn en de communicatie met het personeel moeizamer is voor gedetineerden
zonder verblijfsrecht. Dit heeft een negatieve invloed op hun detentiebeleving.
Het betekent dat zowel de deprivatie- als de importtheorie van toepassing is op gedetineerden
zonder verblijfsrecht, maar dat importaspecten - met name het niet beschikken
over verblijfsrecht - de deprivatie substantieel en systematisch kunnen versterken en
tot bijkomende uitsluitings- en isolatiemechanismen kunnen leiden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31-47
Aantal pagina's17
TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2014

Keywords

  • detentiebeleving
  • strafrechtelijk gedetineerden zonder verblijfsrech

Citeer dit