Determinants of folic acid use in multi-ethnic pregnant women: A cross sectional study

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)685-692
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Perinatal Medicine
Volume39
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of folic acid use in multi-ethnic pregnant women: A cross sectional study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit