Determinants of folic acid use in multi-ethnic pregnant women: A cross sectional study

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of folic acid use in multi-ethnic pregnant women: A cross sectional study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences